Bestämma eller bestäma

Bestämma eller bestäma illustration

Att välja rätt ord i skrift och tal är viktigt för att kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt. I svenskan finns det flera ord som låter lika eller nästan lika men som har olika betydelser och användningsområden. Misstag mellan dessa ord kan leda till missförstånd och förvirring. Ett sådant par av ord är ”bestämma” och ”bestäma”. Även om de låter väldigt lika, har de två orden helt olika betydelser. I denna artikel kommer vi att utforska skillnaderna mellan ”bestämma” och ”bestäma” så att du kan känna dig säker på att använda dem korrekt.

Vad betyder bestämma

Ordet ”bestämma” innebär att sätta fast, bestämma regler eller villkor, eller att göra ett val. När man bestämmer något så tar man ett beslut som ofta är slutgiltigt eller som åtminstone gäller för en bestämd tid. ”Bestämma” kan användas i flera olika sammanhang. Exempelvis kan en person bestämma vad man ska äta till middag, eller så kan en lag bestämma ramar för vad som är lagligt eller inte.

Användningen av bestämma i meningar

När man använder ordet ”bestämma” i meningar, så finns det specifika strukturer som ofta följer med. Här är några exempel som illustrerar användningen:- Hon har ännu inte bestämt sig för vilken utbildning hon vill söka till.- Ledningen kommer att bestämma företagets nya inriktning nästa vecka.- Laget kunde inte bestämma sig för vilken strategi de skulle följa under matchen.

Olika former av bestämma

Ordet ”bestämma” kan ta sig olika former beroende på tempus eller om det används som ett substantiv. Andra former inkluderar ”bestämde” för dåtid, ”bestämt” som är supinum, och ”bestämmande” som kan användas som ett adjektiv eller substantiv för att beskriva något eller någon med en viss beslutsamhet eller auktoritet.

Vad betyder bestäma

Å andra sidan är ”bestäma” inte ett korrekt ord i svenskan. Det kan vara lätt att råka skriva eller säga ”bestäma” av misstag då det låter mycket likt ”bestämma”. Detta slags fel är särskilt vanligt bland de som håller på att lära sig svenska eller inte ofta skriver på språket. Regelbundet blir ”bestäma” felaktigt använd som en felstavning av ”bestämma”.

Felstavningar och förväxlingar

Felstavningar och förväxlingar mellan ord kan uppstå av många anledningar. Ibland handlar det om rena tryckfel, medan det i andra fall kan bero på bristande kunskaper i stavning eller förvirring kring ordens rätta form. I sammanhanget av ”bestämma” och ”bestäma” kan förväxlingen även bero på dialektala skillnader eller en osäkerhet i hur ord uttalas.

Uttalets inverkan på stavningen

Svenskans uttal kan ibland vara utmanande och leda till att ord stavas felaktigt. På samma sätt kan dialekter influera hur människor uppfattar och därmed skriver ord. Uttalet av ”bestämma” kan nästan låta som ”bestäma” i vissa dialekter där dubbelkonsonanten ”mm” inte uttalas lika tydligt, vilket kan förklara varför somliga skriver ordet fel.

Hur man undviker stavfel

En strategi för att undvika stavfel är att noggrant lära sig svenska språkregler och att öva på att skriva. Det kan även vara till stor hjälp att läsa mycket, vilket exponerar dig för korrekt språkanvändning. Användning av stavningskontroll i ordbehandlingsprogram kan också vara till stor hjälp för att upptäcka och rätta till felaktigt stavade ord.

Grammatiska tips för korrekt språkbruk

När det gäller grammatik och stavning är det värt att påpeka att det alltid finns vissa knep och regler att hålla koll på. Till exempel gäller vissa regler för när konsonanter dubblas efter kort vokal i svenskan, vilket är fallet med ”bestämma”. När du lär dig dessa regler blir det lättare att korrekt stava även andra ord i språket.

Kontextens betydelse

Att vara medveten om kontexten kan också hjälpa dig att avgöra om du använder rätt ord. I fallet med ”bestämma” kontra felstavningen ”bestäma”, om du är osäker, tänk på kontexten i vilken ordet används. Ger meningen mening när du använder ”bestämma”, eller verkar det inte stämma överens med vad du vill säga? Kontexten ger ledtrådar om vilket ord som är korrekt.

Slutsats

Härmed ser vi att trots att ”bestämma” och ”bestäma” låter mycket lika, är det endast ”bestämma” som har en plats i det svenska språket och betyder att fatta beslut eller avgöra något. Genom att förstå och minnas detta, deras korrekta användning och form, kan vi undvika misstag och kommunicera mer effektivt på svenska. Slutligen är nyckeln till att förbättra din stavning och grammatik, oavsett om det är i svenska eller något annat språk, praktik, uppmärksamhet och ett öppet sinne för lärande.

Vanliga frågor

 • Vad är skillnaden mellan ”bestämma” och ”bestäma”?
  ”Bestämma” är ett korrekt svenskt verb som betyder att fatta beslut eller sätta regler. ”Bestäma” är däremot inte ett riktigt ord och används ofta felaktigt istället för ”bestämma”.
 • Varför blir ”bestämma” ofta felstavat som ”bestäma”?
  Många förväxlar eller felstavar ”bestämma” som ”bestäma” på grund av det liknande uttalet, särskilt där dubbelkonsonanten ”mm” inte alltid uttalas tydligt, vilket kan förekomma i vissa svenska dialekter.
 • Kan något stavningsprogram hjälpa till att undvika misstag som ”bestäma”?
  Ja, de flesta moderna stavningskontroller skulle kunna identifiera ”bestäma” som ett fel och föreslå ”bestämma” som korrekt stavning.
 • Finns det några goda tips för att förbättra min stavning i svenska?
  Några tips för att förbättra din stavning inkluderar att regelbundet läsa på svenska, öva på att skriva, lära dig svenska språkregler och använda verktyg som stavningskontroller. Att skriva och sedan korrekturläsa dina texter är också effektivt för att förbättra din stavning.
 • Är det vanligt med förväxlingar av ord som låter lika i det svenska språket?
  Ja, det är ganska vanligt att förväxla ord som låter lika, särskilt bland icke-modersmålstalare eller personer som inte skriver ofta på svenska. Det bästa sättet att undvika förväxlingar är att lära sig ordens rätta stavning och betydelse samt öva språket.
 • Vad betyder ”bestämma” när det används som ett substantiv?
  Som substantiv kan ”ett bestämt” referera till något som är fasta beslut eller regler. Det kan också användas för att beskriva attityden hos någon som är beslutsam eller har myndighet (exempelvis ”med ett bestämt tonfall”).
 • Kan man använda ”bestämma” i olika tempus?
  Ja, ”bestämma” kan böjas i olika tempus, till exempel ”bestämmer” i presens, ”bestämde” i imperfekt, ”har bestämt” som är perfekt och ”skulle bestämma” som är konditionalis.
 • Vilka andra migstag kan uppstå när man lära sig svenska?
  Andra vanliga misstag kan inkluderar förväxling av de och dem, sin och deras, samt användningen av särskrivning när man istället ska skriva ihop orden. Att bekanta sig med vanliga fel och fokusera på dem i sin språkinlärning kan hjälpa till att minska frekvensen av dessa misstag.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*